MOTTAGNINGEN MED FÖLJANDE KOMPETENSER

                                                                                                                       Psykologen som ser hela människan

Nyfikenhet har alltid drivit psykologen Sture Nyman att pröva nya synsätt. I sitt yrke tillämpar han kunskap om medicin, psykologi och akupunktur. Nyfikenhet har alltid drivit psykologen Sture Nyman att pröva nya synsätt. I sitt yrke tillämpar han kunskap om medicin, psykologi och akupunktur.
  • Leg sjuksköt., med specialitet medicinsk och kirurgisk sjukvård
  • Vårdlärare
  • Diplomerad akupunktör
  • Leg psykolog
  • Leg psykoterapeut
  • Specialist i klinisk psykologi

Spec.: Symboldramaterapi, kroppspsykoterapi, kristerapi, akupunktur, psykosomatiska besvär, vård i livets slutskede, anhörigstöd.
EMDR= eye movement desentization and reprocessing (bearbetande samtal med ögonrörelser, BSÖ).
Medlem i Sveriges Psykologförbund, Svensk Symboldramaförening och Svensk sjuksköterskeförening

Lidingö Akupunktur och Psykoterapi
Törners väg 34
181 57 Lidingö
Org.nr. 556334-2434
Tel.: 08-765 43 22 eller 070-747 72 43
Epost:
 sturenyman@gmail.com