Akupunktur

Terapiform med rötter i Kina

Akupunktur är en uråldrig behandlingsform med ursprung i Kina. Behandlingen går ut på att lindra symptom och smärta med hjälp av nålar som sticks in ytligt i huden på specifika punkter på kroppen. Under många år var akupunkturen bespottad av vetenskaplig medicin då den ansågs tillhöra den omfattande pseudovetenskap som är så populär i vissa kretsar. Idag är just akupunktur en av få alternativa terapimetoder som accepteras även inom allmänmedicinen. Den blir allt mer accepterad i takt med att positiva resultat kan bevisas med vetenskapliga belägg. Inom medicinen används akupunktur enbart mot olika smärttillstånd.

Smärtstillande egenskaper 

Det ska sägas att akupunktur i många och mycket fortfarande har metafysiska föreställningar som grund där man talar om energier, yin och yang och de fem elementen. Det motsätter dock inte det faktum att nålsticken aktiverar kroppsliga smärtstillande funktioner samt blockerar smärtimpulser till det centrala nervsystemet. I vissa studier finns också belägg för att akupunktur kan verka hämmande mot illamående vid ex. graviditet, kemoterapi och efter operationer.

I Sverige måste man ha såväl en grundläggande utbildning i västerländsk medicin som en minst 3 år lång utbildning i kinesisk medicin för att få lov att kalla sig akupunktör.

I den här bloggen utforskar vi ämnet akupunktur såväl som andra intressanta, alternativa terapiformer. Vad kan tänkas accepteras i framtiden som ännu inte stöds av vetenskapen?

[No blog posts to show ...publish here]