Homeopati

Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios (som betyder lika eller liknande) pathos (lidande). Grundprincipen i detta medicinska system är att lika botar likande.

Inom denna lära så ses människan ur ett holistiskt perspektiv, man har alltså en helhetssyn. Man beaktar människans mentala/själsliga tillstånd, det känslomässiga/psykiska och det fysiska tillståndet.

En helhetsbehandling bygger på att människan själv mobiliserar läkande krafter och att symptomen endast är ett uttryck för organismens försök till att bota sig själv. Homeopatin igångsätter och understödjer denna process med hjälp av homeopatiska läkemedel.

9 May 2022