Vad är homeopati?

Homeopati, från grekiskans homoios "lika" och pathos "lidande", är ett alternativt medicinalsystem, som skapades av den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755–1843). Grundantagandet för homeopatin är att ett ämne som kan skapa vissa symptom hos en frisk individ kan bota samma symptom hos en sjuk individ, något som brukar kallas lika botar lika "similia similibus curentur” (liknande bör med liknande botas). - Wikipedia

En behandlingsform många gärna testar på det är homeopati. Det brukar användas vid såväl fysiska som mentala och känslomässiga besvär.

Vad är homeopati?

Den homeopatiska grundtanken är att kroppen har en inneboende läkekraft som, när det behövs, kan stimuleras genom att tillföra små mängder homeopatiska läkemedel. Man kan säga att det är ett sätt att bota sig, utan att tillföra kroppen kemikalier som kan orsaka biverkningar. Istället försöker man att stärka den  egna vitalkraften så att kroppen själv kan ta hand om det som orsakar obalans. Det kan vara bakterier, virus eller annat. Det brukar ofta leda till att man orkar mer och blir friskare. 

Kropp, själ och psyke behöver vara i harmoni för att kroppen och vi själva ska må bra. Detta kan uppnås med hjälp av homeopati.

Behandlingen är alltid individuell och hänsyn måste alltså tas till hela individen, då med fysiska, känslomässiga och mentala symtom.

Hur en behandling går till

Behandlingen kan se på lite olika sätt. Men första besöket brukar vara det längsta och kan ta upp till 2 timmar. Det är då ett första samtal med din homeopat. Det är för att han eller hon ska kunna få en helhetsbild och ingående information om aktuella besvär. När helhetsbilden är klar så kan man ordinera naturliga läkemedel. Sedan brukar man följas upp och gör återbesök efter cirka 5 veckor. 

När kan man använda homeopati?

Nedan är flera exempel på saker som kan behandlas med homeopati och det med goda resultat. 

Muskler, skelett

Värk, artros, HD, AD, förkalkningar, akuta skador, sträckningar och överbelastningar, ryggproblem.

Hud

Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, bölder, brännskador.

Hormonella problem

Sköldkörtelproblem, PMS, mensbesvär, infertilitet etc.

Problematisk skendräktighet, juverinflammationer hos djur.

​Mage,- tarm

Diarré, förstoppning, katarrer, IBS m.m.

​Njurar och urinvägar

Urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem, inkontinens.

Akuta sjukdomar

Inflammationer, infektioner, influensa.

Mentala/känslomässiga bekymmer

Rädslor, fobier, sorg, stress, ångest, chock, sömnbevär.

Rehabilitering

Efter långvarig behandling med starka mediciner eller efter kirurgiska ingrepp kan en homeopatisk behandling hjälpa till att korta ner rehabiliteringstiden så att kroppen snabbare återfår sin balans.

​Homeopati kan även motverkka biverkningar av vaccinationer, läkemedel med mera samt att det även kan ges förebyggande inför en förestående influensaepedemi, resa, operation, tandutdragning, vaccination eller för åksjuka/sjösjuka.

15 Sep 2020